เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์

โปรดศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเอง
 กล้องติดรถ GROOVY ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
 กล้องติดรถ AZDOME ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 3 เดือน
 กล้องติดรถ Viofo ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 1 เดือน
 กล้องติดรถ Transcend ประกัน 2 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
 กล้องติดรถ HP ประกัน 2 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
 กล้องติดรถ DDPAI (dp) ประกัน 1-2 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
**เฉพาะ ddpai mix3 ประกัน 1 ปี
 กล้องติดรถ Proof ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
 กล้องติดรถ Xcam ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 3 เดือน
 กล้องติดรถ Mobilcam ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน กล้องหลัง แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 3 เดือน
 กล้องติดรถ Anytek ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน กล้องหลัง แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 3 เดือน
 กล้องติดรถ Ucam ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน แบต ขาดูด สายชาร์ตประกัน 1 เดือน
 กล้องติดรถ DP ประกัน 2 ปี dp mini รับประกัน 2 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน สายชาร์ตประกัน 6 เดือน
 กล้อง Action Yi ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต อุปกรณ์อื่นในกล่อง 6 เดือน
 กล้อง Action SJCAM ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน แบต อุปกรณ์อื่นในกล่อง 6 เดือน
 กล้อง IP Camera Yi ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ตลอดอายุการรับประกัน อุปกรณ์อื่นในกล่อง 6 เดือน
 กล้อง IP Camera Vstarcam ประกัน 1 ปี พบปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 7 วัน สายชาร์ตประกัน 3 เดือน

แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ คาปาซิเตอร์ 150 บาท

การรับประกันไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง และการชำรุดที่ไม่ได้เกิดจากผู้ผลิต เช่น ปุ่มยุบ หัก ช่องเสียบ USB หลวม ช่องใส่เมมโมรี่ไม่ล๊อค

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของทางร้าน

 1. กล้องติดรถยนต์สามารถเปลี่ยนรุ่นได้ หากไม่พอใจในสินค้าในช่วง 7 วันแรก (กรณีสินค้าไม่มีอาการผิดปกติแต่อยากเปลี่ยนใจ)
  ข้อแม้คือ ตัวกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องยังคงสภาพใหม่ ไม่มีร่องรอย ขีดข่วน และฟิล์มกันรอยหน้าจอต้องยังไม่ลอกออก อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ตกหล่น
  หากไม่ตรงตามเงื่อนไข ถือว่าหมดสิทธิ์ในการขอเปลี่ยน
  โดยทางร้านจะหักค่าเสื่อมสภาพ 20% ของราคาสินค้าที่สั่งซื้อนะครับ สงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนรุ่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ
 2. กรณีอุปกรณ์เสียหายจากกระบวนการผลิต และตรงตามเงื่อนไขประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าอะไหล่ หรือ ค่าแรง ทางเราจะรับผิดชอบให้ทั้งหมด
 3. ในกรณีที่เสียหายจากการใช้งาน ทางร้านจะแจ้งค่าอะไหล่ที่เสียหาย โดยไม่คิดค่าแรง
 4. กรณีที่กล้องติดรถยนต์ที่ส่งซ่อม หรือ เคลม โดยสินค้าขาดสต๊อค หรือผู้ผลิตยุติการจำหน่าย หรือมีอาการหนักเกินกว่าที่ทางเราจะซ่อมได้ในประเทศ จำเป็นต้องส่งคืนหาผู้ผลิต จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ และมีกล้องให้สำรองใช้ระหว่างรอ
 5. กรณีที่สินค้าหมดประกัน และลูกค้ายังมีความประสงค์ต้องการซ่อม ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งผู้ผลิตให้ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อม 500 บาท ต่อ เครื่อง ต่อ ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

 1. สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกันของทางเราติดอยู่บนตัวสินค้า และไม่มีร่องรอยฉีกขาด หรือทำซ้ำ แกะซ่อมโดยบุคคลภายนอก
 2. ทางร้านไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
 3. ทางร้านไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า เป็นเงินสด
 4. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ เงื่อนไขที่เหมือนกันทุกประเภทสินค้าคือ ต้องไม่มีร่องรอย ตก หล่น บุบ บิ่น ร้าว แตก หัก หรือมีร่องรอยขูดขีด อันไม่สามารถลบออกได้ และเป็นการเสียเนื่องจากการผลิต ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดวิธี หรือไม่เหมาะสม
 5. สินค้าสิ้นเปลืองประเภทที่แกะใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
 6. อุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟขาด ไฟเกิน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการช๊อตไหม้บนแผงวงจร ซึ่งหากมีรอยไหม้ รอยคราบสนิม หรือ คราบน้ำ ตะไคร่ ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน
 7. สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทจากผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือ ใช้งานผิดวิธี ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 8. การรับประกันเริ่มนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า (โดยเช็คจากรหัสไปรษณีย์) หรือรับสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น ทางร้านไม่ขอรับผิดชอบในกรณีลูกค้าบางท่านแจ้งว่า รับสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้แกะเช็ค ไม่มีเวลา หรือรับสินค้าแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ทางเราจะติดต่อลูกค้าในช่องทางที่ติดต่อสอบถามมาในครั้งแรก เพื่อแจ้งผลการขอเคลม หรือส่งซ่อม ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 2. กรณีเป็นสินค้าใหม่ ในระยะเวลา 30 วันแรก สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับสินค้า (เสียเนื่องจากการผลิต)
 3. กรณีเป็นสินค้าที่เลยช่วงเปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 30 วันแรก หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขในการขอเปลี่ยน จะเข้าสู่ช่วงซ่อมแซมสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการ
 4. กรณีเป็นสินค้าที่ต้องส่งคืนผู้ผลิต จะใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ทั้งในและนอกระยะเวลาประกัน
 5. นอกระยะเวลาประกันหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะส่งซ่อม คิดค่าใช้จ่ายในการส่งไปกลับ 500 บาท โดยลูกค้าต้องชำระก่อนเมื่อนำสินค้ามาฝากซ่อม
 6. การส่งซ่อมหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว จะไม่มีการต่อ หรือยืดอายุงานซ่อมให้ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น (ผู้ผลิตไม่ได้ต่ออายุการรับประกันสินค้าให้นะครับ)
 7. การส่งซ่อม หรือ ส่งของคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยตนเอง