SD Card สำหรับใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป แท็บเล็ต เครื่องเสียงรถยนต์ และ กล้องติดรถยนต์ หลากหลายความจุ

 • เมมโมรี่การ์ด Kingston ความจุ 16GB Class 10 พร้อม SD Socket สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ
  Add to cart Details
 • เมมโมรี่การ์ด Kingston ความจุ 32GB Class 10 พร้อม SD Socket สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ
  Add to cart Details
 • เมมโมรี่การ์ด Samsung EVO Plus ความจุ 32GB Class 10
  Add to cart Details
 • เมมโมรี่การ์ด Kingston ความจุ 64GB Class 10 พร้อม SD Socket สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ
  Add to cart Details
 • เมมโมรี่การ์ด Samsung EVO Plus ความจุ 64GB Class 10
  Add to cart Details
 • Out of stock
  Samsung Evo Plus 128GB
  เมมโมรี่การ์ด Samsung EVO Plus ความจุ 128GB Class 10
  Details
 • เมมโมรี่การ์ด Kingston ความจุ 128GB Class 10 พร้อม SD Socket สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ
  Add to cart Details
 • เมมโมรี่การ์ด Samsung EVO Plus ความจุ 64GB Class 10
  Add to cart Details
Go to Top