คาปาซิเตอร์หรือที่เรียกติดปากง่ายๆว่า “คาปา” ก็ืคือแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟแรงๆเพื่อระบบเครื่องเสียงขนาดใหญ่นั่นเองครับ