หน้ากากวิทยุรถยนต์ สำหรับใช้เปลี่ยนแทนหน้ากากชุดเดิมๆที่ติดมาในรถ ซึ่งหน้ากากใหม่นี้จะเป็นช่อง 2 Din ซึ่งพอดีต่อการเปลี่ยนวิทยุตัวเก่าให้เป็นวิทยุรุ่นใหม่แบบมีหน้าจอในตัว อุปกรณ์ครบเซท วัสดุเดิม ใช้แทนของเดิมได้ทันที

No products were found matching your selection.