ปรับย่านความถี่ได้เจ้าอีควอไลเซอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถปรับแต่ง จูน เสียงได้ตามใจ ยิ่ง band มากก็ยิ่งสามารถปรับ เก็บ แต่งรายละเอียดเสียงตามแบบที่เจ้าตัวคนขับชอบได้ง่ายขึ้น

  • Add to cart Details