Tips! Class AB คืออะไร?
คือเพาเวอร์แอมป์ที่เน้นทั้งกำลังขับ และคุณภาพเสียงแต่ค่าความเพี้ยนและเสียงกวนมากกว่า Class A แต่มีข้อดีมีกำลังขับที่มากกว่าและเกิดความร้อนน้อยกว่า จึงสามารถขับเล่นได้อย่างต่อเนือง ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปขับได้ทั้งลำโพงกลาง-แหลม หรือแม้แต่ซับวูฟเฟอร์ก็ได้

 • AB-45220

  ฿1,900.00
  เพาเวอร์แอมป์ 4 ทาง Class AB สำหรับขับลำโพงชุด 6 นิ้ว และ คู่หลังลำโพง 6x9
  Add to cart Details
 • AQ-EX4250

  ฿2,400.00
  เพาเวอร์แอมป์ 4 ทาง Class AB เหมาะสำหรับขับ 6 x 9 / ลำโพงแยกชิ้น / ลำโพง
  Add to cart Details
 • AQ-HC 80.4

  ฿2,500.00
  เพาเวอร์แอมป์ 4 ทาง Class AB เหมาะสำหรับขับ 6 x 9 / ลำโพงแยกชิ้น / ลำโพง
  Add to cart Details
 • AQ-EX4380

  ฿2,700.00
  เพาเวอร์แอมป์ 4 ทาง Class AB เหมาะสำหรับขับ 6 x 9 / ลำโพงแยกชิ้น / ลำโพง
  Add to cart Details