Tips! Class D คืออะไร?
เป็น พาวเวอร์แอมป์กำลังขับสูง เน้นหนักในเรื่องพละกำลังเพียงอย่างเดียว แอมป์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับขับซับโดยเฉพาะ เหมาะกับพวกที่ชอบฟังเพลงหนักๆ เน้นพลังเบส กระแทกแรงๆ ส่วนมากผลิตออกมาเป็นแบบโนบลอก 1 แชลแนล เหมาะสำหรับขับซับวูเฟอร์ และสามารถโหลดเล่นได้ที่ความต้านทานต่ำสุดที่ 1หรือ 0.5 โอห์ม (ขึ้นอยุ่กับแต่ละยี่ห้อ) ซึ่งหากโหลดความต้านทานได้น้อย กำลังวัตต์ก็จะเพิ่มมากขึ้น

No products were found matching your selection.