จะเห็นได้ว่ามีหลายผู้ผลิตที่เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป แปลความหมายซึ่งเป็นนัยๆได้ว่า “ไหนๆจะเล่นทั้งทีแล้วก็ 10 นิ้วไปเลยก็แล้วกัน” มีหลากหลายกำลังขับและสีสัน

No products were found matching your selection.