มีทั้งว้อยซ์เดี่ยว และว้อยซ์คู่ วอยซ์เดี่ยวก็เหมือนลำโพงดอกเดียว ส่วนวอยซ์คู่ก็จะมีวอยซ์คอยล์เพิ่มมากขึ้นในลำโพง 1 ดอกทำให้เสียงที่ขับออกมาจะออกมาเป็นลูกๆเลย

No products were found matching your selection.