จอฝังหมอนสำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้นั่งด้านหลัง ใช้เป็นจอภาพจากเครื่องเล่นด้านหน้า หรือเลือกแบบเล่น DVD USB ส่วนตัวได้ด้วย

No products were found matching your selection.