กล้องติดรถยนต์  VIOFO G1W-S ใช้ Capacitor แทนแบตเตอรี่